Quá trình nhân đôi ADN

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Khái niệm, vị trí, nguyên tắc của quá trình nhân đôi ADN
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm nhân đôi ADNID12-158, ID12-159
Vị trí xảy ra nhân đôi ADNID12-160, ID12-2082
Thời điểm xảy ra nhân đôi ADNID12-161, ID12-162
Nguyên tắc nhân đôi ADNID12-163, ID12-164, ID12-2083, ID12-2084
Nguyên tắc bán bảo tồn thể hiện trong nhân đôiID12-165, ID12-2085, ID12-2086, ID12-3599
Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong nhân đôiID12-166, ID12-167, ID12-2087, ID12-2088
Nguyên tắc nửa gián đoạnID12-3600
Ý nghĩa nguyên tắc nhân đôiID12-2089, ID12-2090
Các thành phần tham gia quá trình nhân đôi
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các thành phần tham gia nhân đôi ADNID12-168, ID12-2091, ID12-2092
Các loại bazơ nitơ tham gia vào quá trình nhân đôi ADNID12-2093
Thứ tự tác động của enzim trong quá trình nhân đôi ADNID12-169, ID12-170
Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong nhân đôi ADNID12-171, ID12-172, ID12-173, ID12-174, ID12-2094, ID12-2095, ID12-2096, ID12-2097, ID12-2098, ID12-2099, ID12-3601
Chiều di chuyển của enzim ADN pôlimerazaID12-2100
Vai trò của enzim ARN pôlimeraza trong nhân đôi ADNID12-175, ID12-2101
Vì sao nhân đôi ADN cần có đoạn mồiID12-2102
Diễn biến quá trình nhân đôi ADN
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Diễn biến quá trình nhân đôi ADNID12-2103, ID12-2104
Mạch khuôn trong nhân đôi ADNID12-2105
Chiều hình thành mạch ADN mớiID12-176, ID12-177
Đặc điểm mạch ADN mớiID12-178, ID12-179
Nguyên nhân mạch ADN mới được tổng hợp ngắt quãngID12-180, ID12-181, ID12-182, ID12-2106, ID12-2107
Khái niệm đoạn OkazakiID12-183, ID12-2108, ID12-3602
Enzim nốiID12-184, ID12-185, ID12-186, ID12-187, ID12-2109, ID12-2110, ID12-2111
Cắt bỏ đoạn mồiID12-2112
Kết quả nhân đôi ADNID12-2113
Đặc điểm chung của nhân đôi ADNID12-188, ID12-189, ID12-190, ID12-191, ID12-192, ID12-193, ID12-194, ID12-2114, ID12-2115, ID12-2116, ID12-2117
Đặc điểm nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thựcID12-195, ID12-196, ID12-197, ID12-198, ID12-199, ID12-200, ID12-201, ID12-202, ID12-203, ID12-2118, ID12-2119, ID12-2120, ID12-2121
Đặc điểm nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơID12-204, ID12-205, ID12-206
Điểm giống nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân thựcID12-207, ID12-2122
Điểm khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân thựcID12-208, ID12-2123, ID12-2124
Xác định đoạn gen tổng hợp liên tục hay gián đoạnID12-209, ID12-210
Nhân đôi ADN với nuclêôtit đánh dấuID12-211, ID12-212
Thí nghiệm tái bản ADNID12-213, ID12-2125, ID12-2126, ID12-2127
Tốc độ nhân đôi của toàn bộ hệ genID12-214
Phương pháp nghiên cứu nhân đôi ADNID12-215
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận