ID12-193: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Trong một chạc chữ Y, mạch mới thứ nhất được tổng hợp từ 5’  → 3’, mạch mới thứ hai được tổng hợp từ 3’  → 5’

B. Các đoạn Okazaki sau khi tổng hợp sẽ gắn lại với nhau thành một mạch liên tục dưới tác dụng của enzim ligase

C. Hai ADN mới được tổng hợp từ ADN mẹ theo nguyên tắc bán bảo toàn

D. Mạch liên tục được tổng hợp khi enzim ADN-polimerase di chuyển theo chiều của các enzim tháo xoắn.

Lời giải

Phát biểu không đúng là A

Vì ADN chỉ tổng hợp được theo chiều từ 5’- 3’nên cả hai mạch đều được tồng hợp theo chiều 5’ – 3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận