ID12-194: Quá trình tự nhân đôi của ADN nhân có các đặc điểm:

Quá trình tự nhân đôi của ADN nhân có các đặc điểm:

(1) Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

(2) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

(3) Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

(4) Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’

(5) Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y.

(6) Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ. 

(7) Enzim nối chỉ tác động vào 1 mạch khuôn trong 1 đơn vị tái bản

Phương án đúng là:

A. 1, 2, 4, 5, 6, 7

B.  1, 2, 3, 4, 6.     

C.  1, 2, 3, 4, 7.

D. 1, 3, 4, 5, 6.

Lời giải

Các đáp án đúng: (1), (2), (3), (4), (6).

(5) sai vì trong 1 chạc chữ Y, 1 mạch tổng hợp liên tục còn mạch kia tổng hợp gián đoạn

(7) sai vì enzim nối tác động vào cả 2 mạch, mạch tổng hợp liên tục cũng cần nối ở đoạn mồi đầu tiên.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận