ID12-158: Nhân đôi của ADN là quá trình tạo ra phân tử?

Nhân đôi của ADN là quá trình tạo ra phân tử?

A. ARN.

B. ADN.                               

C. Prôtêin.

D. Enzim. 

Lời giải

Nhân đôi ADN là quá trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ ban đầu. 

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận