ID12-160: Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở

Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở

A. Lục lạp, nhân, trung thể.

B. Ti thể, nhân, lục lạp.        

C. Nhân, trung thể.

D. Nhân, ti thể. 

Lời giải

Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở nhân và ti thể.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận