ID12-159: Trong tế bào, đâu là sự nhân đôi của ADN?

Trong tế bào, đâu là sự nhân đôi của ADN?

A. ADN → ARN.

B. ADN → ADN.                

C. ADN → Prôtêin.

D. ARN→ ADN. 

Lời giải

Nhân đôi ADN là quá trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ ban đầu. 

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận