ID12-171: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza

Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là

A. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.

B. Nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.

C. Tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

D. Tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.

Lời giải

Enzim ADN pôlimeraza có vai trò tổng hợp mạch mới cho ADN

A là vai trò của enzim tách mạch helicaza

B là vai trò của enzim nối ligaza

D là vai trò của enzim tháo xoắn gyraza và hêlicaza.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận