ID12-175: Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN pôlimeraza

Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN pôlimeraza có chức năng

A. nối các đoạn Okazaki với nhau.

B. tháo xoắn phân tử ADN.

C. nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn ADN cần nhân đôi.

D. tổng hợp đoạn mồi với trình tự nuclêôtit có nhóm 3′ – OH tự do.

Lời giải

Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN – pôlimeraza có chức năng tổng hợp đoạn mồi với trình tự nuclêôtit có nhóm 3′ – OH tự do

Vì ADN polimerase chỉ lắp ráp các nu vào đầu 3’OH nên cần có đoạn mồi.

A là vai trò của enzim ligase

B là vai trò của enzyme gyrase

C là vai trò của prôtein mở đầu.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận