ID12-174: Enzim chính tham gia nhân đôi ADN gây ra hiện tượng một mạch mới

Enzim chính tham gia nhân đôi ADN gây ra hiện tượng một mạch mới được tổng hợp liên tục còn mạch thứ hai được tổng hợp thành từng đoạn Okazaki là:

A. Enzim ARN pôlimeraza

B. Enzim gyraza

C. Enzim ADN pôlimeraza

D. Enzim ligaza

Lời giải

Enzim ADN pôlimeraza có vai trò tổng hợp mạch mới cho ADN liên tục ở một mạch và gián đoạn ở mạch kia.

A. Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp đoạn mồi

B. Enzim gyraza tháo xoắn ADN

D. Enzim ligaza nối các đoạn Okazaki

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận