ID12-173. Chọn nội dung đúng khi nói về vai trò của enzim ADN polimeraza

Chọn nội dung đúng khi nói về vai trò của enzim ADN polimeraza trong nhân đôi ADN ?

A. Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5′- 3′ nên trên mạch khuôn 3′-5′ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

B. Enzim ADN polimeraza có vai trò tháo xoắn phân tử ADN tạo chạc chữ Y.

C. Enzim ADN polimeraza có tác dụng nối các đoạn Okazaki lại với nhau tạo thành ADN mới.

D. Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3′-5′ nên trên mạch khuôn 5′- 3′ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

Lời giải

Vai trò của enzyme DNA-polimerase trong nhân đôi DNA là enzyme DNA-polimerase chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5′- 3′ nên trên mạch khuôn 3′-5′ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

B sai, tháo xoắn phân tử ADN là enzyme gyrase

C sai, enzyme nối các đoạn Okazaki lại với nhau là ligase

D sai về chiều tổng hợp mạch mới

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận