ID12-176: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành:

A. Cùng chiều tháo xoắn của ADN

B. Cùng chiều với mạch khuôn

C. Theo chiều 3’ đến 5’

D. Theo chiều 5’ đến 3’

Lời giải

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều 5’ đến 3’

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận