ID12-185: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau

Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là

A. ADN ligaza

B. ADN giraza

C. ADN pôlimeraza

D. Hêlicaza

Lời giải

Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim ADN ligaza

B. enzim giraza có vai trò tháo xoắn

C. ADN pôlimeraza có vai trò tổng hợp mạch mới

D. Hêlicaza có vai trò tách mạch ADN

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận