ID12-184: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza nối các đoạn nào lại với nhau?

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza nối các đoạn nào lại với nhau?

A. Exon

B. Okazaki

C. Intron

D. Mồi

Lời giải

Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau bằng enzyme nối ADN ligase

Exon và intron không có trong nhân đôi

Đoạn mồi sẽ bị cắt bỏ chứ không phải nối lại

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận