ID12-183. Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là:

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là:

A. Các đoạn êxôn của gen không phân mảnh.

B. Các đoạn intrôn của gen phân mảnh.

C. Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 5’→3’ của gen.

D. Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 3’→5’ của gen.

Lời giải

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 5’—>3’ của gen.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận