ID12-164: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc

A. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.

B. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ.

C. bổ sung; bán bảo toàn.

D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn.

Lời giải

Quá trình tự nhân đôi của AND diễn ra theo nguyên tắc là: bổ sung và bán bảo toàn

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận