ID12-180: Vì sao trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng?

Vì sao trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng?

A. Vì trên gen có các đoạn Okazaki

B. Vì gen không liên tục có các đoạn Exon và đoạn Intron xen kẽ nhau

C. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’

D. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’-5’

Lời giải

Trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng do enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận