ID12-179: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành không có đặc điểm:

A. Liên kết bổ sung với mạch gốc 

B. Một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia gián đoạn

C. Theo chiều 3’ đến 5’

D. Được nối lại với nhau nhờ enzim nối lygaza

Lời giải

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia gián đoạn. Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều 5’ đến 3’

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận