ID12-198: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình nhân đôi ADN

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

(1) Có sự hình thành các đoạn okazaki.

(2) Sử dụng 8 loại nuclêôtit làm nguyên liệu trong quá trình nhân đôi.

(3) Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu tái bản.

(4) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

(5) Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.

Phương án đúng là

A. (1), (4).

B. (3), (5).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Lời giải

Đặc điểm không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực là: (3), (5)

3 sai, trên mỗi ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản

5 sai, enzyme làm nhiệm vụ tháo xoắn là ADN helicase và ADN gyrase

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận