ID12-204. Nhận xét nào sau đây là đúng về quá trình nhân đôi của ADN ở vi khuẩn?

Nhận xét nào sau đây là đúng về quá trình nhân đôi của ADN ở vi khuẩn?

A. Hai mạch đều được tổng hợp liên tục.

B. Diễn ra theo hai chạc ba ngược chiều nhau.

C. ADN polimeraza vừa tháo xoắn vừa hình thành mạch mới.

D. Enzim ligaza chỉ tác động trên một mạch.

Lời giải

Vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, ADN là mạch kép, dạng vòng.

Nhận xét đúng về quá trình nhân đôi của ADN ở vi khuẩn là B, vì ở VK chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép → 1 đơn vị tái bản

A sai, trên mạch có chiều 5’ – 3’ vẫn tổng hợp gián đoạn

C sai, ADN polimeraza không có chức năng tháo xoắn

D sai, ligaza tác động trên 2 mạch

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận