ID12-207: Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực giống với nhân đôi ADN ở E. coli

Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực giống với nhân đôi ADN ở E. coli ở các đặc điểm nào:

1. Chiều tái bản ;

2. Hệ enzim tái bản;

3. Nguyên liệu tái bản;

4. Số lượng đơn vị tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2, 5

B. 1, 2, 3

C. 1, 2, 4

D. 1, 3, 5

Lời giải

Các câu trả lời đúng là 1, 3, 5

2 Sai vì ở SVNT có enzim ADN polimerase tham gia tái bản còn SVNS thì không có.

4 Sai vì SVNT có nhiều đơn vị tái bản, SVNS chỉ có 1 đơn vị tái bản

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận