ID12-203. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

B. Các đoạn Okazaki được hinh thành trên mạch khuôn 5’→3’.

C. Enzim ADN polimeraza xúc tác sự bắt cặp bổ sung giữa các nuclêôtit tự do với các nuclêôtit trong mạch khuôn.

D. Enzim ADN ligaza xúc tác sự hình thành các đoạn Okazaki.

Lời giải

Phát biểu sai về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực là: D

Các đoạn Okazaki được ADN polimeraza xúc tác hình thành. ADN ligaza có vai trò nối các đoạn Okazaki.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận