ID12-187. Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối các đoạn okazaki với nhau là

Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối các đoạn okazaki với nhau là

A. helicaza

B. ADN pôlimeraza

C. ARN pôlimeraza

D. Ligaza

Lời giải

Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối các đoạn okazaki với nhau là ligaza.

ADN pôlimeraza và ARN pôlimeraza là enzyme tổng hợp mạch mới và đoạn mồi.

Helicaza là enzyme tách mạch..

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận