ID12-214: Hệ gen người có kích thước lớn hơn hệ gen E. coli khoảng 1000 lần

Hệ gen người có kích thước lớn hơn hệ gen E. coli khoảng 1000 lần, trong khi tốc độ sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người chỉ khoảng 10 lần. Cơ chế nào giúp toàn bộ hệ gen người có thể sao chép hoàn chỉnh nhanh như vậy?

A. Người có nhiều loại ADN polymerase hơn E. Coli    

B. Tốc độ sao chép ADN của các enzym ADN polymerase ở người cao hơn

C. Hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu sao chép 

D. Ở người, quá trình sao chép không diễn ra đồng thời với các quá trình phiên mã và dịch mã như ở vi khuẩn E. coli.

Lời giải

Với hàm lượng gen lớn trong tế bào người, trong quá trình sao chép ADN, chúng phải có cơ chế giúp thời gian sao chép bộ gen ngắn hơn nhằm phục vụ cho sự phân chia tế bào, đặc biệt khi bộ gen người là mạch thẳng. Cơ chế đó chính là các điểm khởi đầu sao chép.

E.coli chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép. Trong khi đó, hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu sao chép, các điểm khởi đầu này tạo ra nhiều đơn vị tái bản cùng thực hiện quá trình nhân đôi ADN cùng một lúc làm cho tốc độ sao chép hoàn chỉnh bộ gen người nhanh hơn rất nhiều. 

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận