ID12-167. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN?

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN?

A. bắt cặp với G, T bắt cặp với X.

B. A bắt cặp với X, G bắt cặp với T.

C. A bắt cặp với U, G bắt cặp với X

D. A bắt cặp với T, G bắt cặp với X.

Lời giải

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong quá trình nhân đôi ADN: A bắt cặp với T, G bắt cặp với X

Đáp án D

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận