ID12-202. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN trong nhân ở sinh vật nhân thực

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN trong nhân ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

B. Sự nhân đôi ADN diễn ra nhiều lần trong 1 chu kì tế bào.

C. Enzim ADN polimeraza tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

D. Enzim ADN polimeraza tổng hợp các mạch mới theo chiều 3’→5’

Lời giải

Phát biểu đúng về quá trình nhân đôi ADN trong nhân ở sinh vật nhân thực là: A

B sai, nhân đôi ADN chỉ diễn ra 1 lần trong chu kỳ tế bào

C sai, ADN pol không tham gia tháo xoắn

D sai, ADN pol tổng hợp mạch mới có chiều 5’ – 3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận