ID12-212: Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E. coli được bổ sung ađênin

Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E. coli được bổ sung ađênin đánh dấu phóng xạ và các loại nuclêôtit còn lại thì không đánh dấu phóng xạ. Điều gì sẽ xảy ra khi ADN của tế bào nhân đôi một lần?

A. Một ADN con chứa ađênin phóng xạ, nhưng ADN con kia chứa timin phóng xạ.

B. Cả hai ADN con sẽ chứa ađênin phóng xạ.

C. Cả hai ADN con sẽ chứa timin phóng xạ.

D. Tất cả 4 loại nuclêôtit đều chứa phóng xạ.

Lời giải

Theo nguyên tắc bán bảo toàn, sẽ tạo ra 2 ADN, mỗi ADN gồm 1 mạch cũ và 1 mạch mới tổng hợp.

→ ADN trong cả hai tế bào con đều chứa A mới của môi trường → ADN trong cả hai tế bào con sẽ chứa phóng xạ (ađênin)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận