ID12-211: Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E. coli được bổ sung timin

Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E. coli được bổ sung timin đánh dấu phóng xạ và các loại nuclêôtit còn lại thì không đánh dấu phóng xạ. Điều gì sẽ xảy ra khi ADN của tế bào nhân đôi một lần?

A. Một ADN con chứa phóng xạ, nhưng ADN con kia không có phóng xạ.

B. Cả hai ADN con đều không có phóng xạ.

C. Tất cả 4 loại nuclêôtit đều chứa phóng xạ.

D. Cả hai ADN con sẽ chứa phóng xạ.

Lời giải

Theo nguyên tắc bán bảo toàn, sẽ tạo ra 2 ADN, mỗi ADN gồm 1 mạch cũ và 1 mạch mới tổng hợp.

→ ADN trong cả hai tế bào con đều chứa T mới của môi trường → ADN trong cả hai tế bào con sẽ chứa phóng xạ

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận