ID12-210: Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa có một đơn vị sao chép như hình vẽ.

Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa có một đơn vị sao chép như hình vẽ. O là điểm khởi đầu sao chép, I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN. Đoạn nào có mạch đơn mới được tổng hợp liên tục?

A. I và III.

B. I và II.

C. II và III.

D. I và IV

Lời giải

Mạch khuôn ADN (3′-5′) có mạch đơn mới được tổng hợp liên tục.

Mạch khuôn (5′-3′) có mạch đơn mới được tổng hợp ngắt quãng tạo thành các đoạn Okazaki (gián đoạn)

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận