ID12-162: Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi ADN diễn ra ở:

Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi ADN diễn ra ở:

A. Kì trước

B. Pha G1

C. Pha S

D. Pha G2

Lời giải

Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi ADN diễn ra ở Pha S của tế bào, trước khi tế bào phân chia.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận