Gen và cấu trúc của gen

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Khái niệm gen
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm genID12-1, ID12-2, ID12-3, ID12-3588
Đơn phân cấu tạo nên ADNID12-4, ID12-5, ID12-1939, ID12-1940
Các loại đơn phân nuclêôtit cấu tạo ADNID12-6, ID12-7, ID12-8, ID12-1941, ID12-1942, ID12-1943, ID12-1944, ID12-1945, ID12-3589
Nguyên tắc bổ sung trong cấu tạo của gen (ADN)ID12-1946, ID12-3590
Tìm trình tự mạch bổ sung của gen khi biết trình tự mạch gốcID12-9, ID12-10, ID12-1947, ID12-1948
Cấu trúc chung của gen cấu trúc
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các vùng cấu trúc của một genID12-15, ID12-16, ID12-17, ID12-1949, ID12-3591, ID12-3592
Đặc điểm vùng điều hòa của genID12-1950, ID12-1951, ID12-3593, ID12-3594
Đặc điểm vùng mã hóa của genID12-19, ID12-3595
Đặc điểm vùng kết thúc của genID12-20, ID12-21, ID12-1952, ID12-1953
Đặc điểm chung của gen cấu trúcID12-22, ID12-23, ID12-1954, ID12-1955
Phân biệt gen ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm gen phân mảnhID12-24, ID12-25, ID12-1956, ID12-1957
Tên đoạn mã hóa, không mã hóa axit amin của gen phân mảnhID12-26, ID12-27, ID12-1958, ID12-1959, ID12-1960
Loài sinh vật có gen phân mảnhID12-28, ID12-29, ID12-1961, ID12-3596
So sánh gen của sinh vật nhân sơ và nhân thựcID12-1962, ID12-3597
Ý nghĩa của sự phân mảnh genID12-1963
Cùng mã hóa cho một lượng axit amin → loại gen nào dài hơnID12-30, ID12-31
Biết tổng số đoạn → Tính số đoạn exon và intronID12-32, ID12-33
Đặc điểm gen của sinh vật nhân thựcID12-1964
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận