ID12-4. Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Axit amin.

B. Ribônuclêôtit.

C. Nuclêôtit.

D. Phôtpholipit.

Lời giải

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận