ID12-3: Gen là một đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa

Gen là một đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm xác định là:

A. Một phân tử protein

B. Một phân tử mARN

C. Một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

D. Một phân tử protein hay 1 phân tử ARN

Lời giải

Gen là một đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm xác định là một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận