ID12-5. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. ADN

B. Lipit

C. Cacbohiđrat

D. Prôtêin

Lời giải

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận