ID12-5. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. ADN

B. Lipit

C. Cacbohiđrat

D. Prôtêin

Lời giải

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận