ID12-6: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên phân tử ADN không có loại nào:

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên phân tử ADN không có loại nào:

A. Guanin (G).

B. Uraxin (U)

C. Ađênin (A).

D. Timin (T)

Lời giải

Các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên phân tử ADN là A, T, G, X.

Uraxin (U) là đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN không phải đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận