ID12-7: Phân tử ADN không được cấu tạo từ các loại nuclêôtit nào:

Phân tử ADN không được cấu tạo từ các loại nuclêôtit nào:

A. A, T, G, X.

B. G, X

C. A, U, G, X.

D. A, T

Lời giải

Các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên phân tử ADN là A, T, G, X.

Uraxin (U) là đơn phân cấu tạo nên ARN không phải đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận