ID12-9: Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit mạch gốc là 3’AGXTTAGXA 5’.

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit mạch gốc là 3’AGXTTAGXA 5’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

A. 3’ TXGAATXGT 5’.

C. 5’ TXGAATXGT 3’.

B. 5’ AGXTTAGXA 3’.

D. 5’ UXGAAUXGU 3’.

Lời giải

Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X.

Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

Mạch gốc:        3’ AGXTTAGXA 5’

Mạch bổ sung: 5’ TXGAATXGT 3’

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận