ID12-10: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là:

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3’…AAAXAATGGGGA…5′. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là:

A. 5’…TTTGTTAXXXXT…3′.

B. 5’…GTTGAAAXXXXT…3′.

C. 5’…AAAGTTAXXGGT…3′.

D. 5’…GGXXAATGGGGA…3′.

Lời giải

– Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X.

– 2 mạch của gen luôn ngược chiều nhau.

Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

Mạch gốc:       3’…AAAXAATGGGGA…5′.

Mạch bổ sung: 5’…TTTGTTAXXXXT…3′. 

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận