ID12-11: Mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’.

Mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) ở mạch thứ 2 của gen là:

A. 1/4

B. 1.

C.1/2.

D. 2.

Lời giải

Trên đoạn mạch thứ nhất của gen, số nuclêôtit A + G = 8, số nuclêôtit T + X = 4.

→Tỉ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) ở đoạn mạch thứ nhất là: 8/4

Do A liên kết với T → A1 = T2, T1 = A2 và G liên kết với X → G1 = X2, X1 = G2

Tỷ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc

→ Tỉ lệ ở đoạn mạch thứ 2 là 4/8 = 1/2

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận