ID12-12. Người ta sử dụng 1 chuỗi polinuclêôtit có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 4 để tổng hợp một chuỗi

Người ta sử dụng 1 chuỗi polinuclêôtit có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 4 để tổng hợp một chuỗi polinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinuclêôtit này. Trong tổng số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp có số loại (T+X) chiếm:

A. 4/5

B. 1/5

C. 1/4

D. 3/4

Lời giải

Chuỗi polinuclêôtit mạch gốc có tỷ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) = 4

Các nuclêôtit ở hai mạch của gen liên với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X.

Tỷ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc và ngược lại.

Chuỗi polinuclêôtit mạch bổ sung có tỷ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) = 1/4

⇒ T + X = 80%, A + G = 20%.  Vậy tỷ lệ T + X chiếm 4/5

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận