ID12-13. Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là:

Trên một mạch của gen có tỉ lệ A : T : X : G = 4 : 2 : 2 : 1. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là:

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Các nuclêôtit ở hai mạch của gen liên với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X → A1 = T2, T1 = A2 và G1 = X2, X1 = G2

Tỷ lệ (A+T)/(X+G) = \(\frac{4+2}{2+1}=2\)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận