ID12-30: Nếu cùng chứa thông tin mã hóa cho 500 axit amin thì gen ở tế bào nhân thực

Nếu cùng chứa thông tin mã hóa cho 500 axit amin thì gen ở tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ dài hơn?

A.  Dài bằng nhau

C. Ở tế bào nhân sơ dài hơn

B.  Ở tế bào nhân thực dài hơn

D. Lúc hơn, lúc kém tùy loài

Lời giải

Gen ở tế bào nhân sơ là gen không phân mảnh. Gen ở tế bào nhân thực là gen phân mảnh.

Cùng mã hóa cho 500 axit amin nhưng toàn bộ gen không phân mảnh đều mã hóa còn gen phân mảnh thì chỉ có vùng exon là mã hóa cho 500 axit amin, vùng intron xen kẽ không mã hóa cho axit amin nào → gen ở tế bào nhân thực có thêm các vùng intron nên dài hơn so với gen ở tế bào nhân sơ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận