ID12-29: Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh

Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh

A. Virut

B. Thực vật

C. Xạ khuẩn

D. E.Coli

Lời giải

Gen phân mảnh có ở sinh vật nhân thực.

Trong 4 loài sinh vật trên thì thực vật là sinh vật nhân thực, có gen phân mảnh

C, D đều là sinh vật nhân sơ, có gen không phân mảnh

A. Virut là dạng sống, chưa có cấu tạo tế bào.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận