ID12-15: Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

A. Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

B. Vùng cấu trúc, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

C. Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc.

D. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

Lời giải

Một gen cấu trúc gồm các phần theo trình tự: Vùng điều hòa – Vùng mã hóa – Vùng kết thúc.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận