ID12-16: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng

Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng

A. Điều hoà, vận hành, kết thúc.

B. Khởi đầu, mã hoá, kết thúc.

C. Điều hoà, mã hoá, kết thúc.

D. Điều hoà, vận hành, mã hoá.

Lời giải

Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

Vùng điều hòa bao gồm 2 vùng nhỏ là: vùng khởi đầu và vùng vận hành.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận