ID12-17: Cấu trúc chung của một gen cấu trúc theo chiều 3′ đến 5′ bao gồm những vùng theo thứ tự:

Cấu trúc chung của một gen cấu trúc theo chiều 3′ đến 5′ bao gồm những vùng theo thứ tự:

(1). Vùng mã hóa

(2). Vùng mở đầu

(3). Vùng điều hòa

(4). Vùng kết thúc

A. (3) → (1) → (4)

B. (1) → (2) → (4)

C. (2) → (1) → (4)

D. (1) → (3) → (4)

Lời giải

Một gen cấu trúc gồm các phần theo trình tự: (3) Vùng điều hòa – (1) Vùng mã hóa – (4) Vùng kết thúc.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận