ID12-19: Vùng mã hóa gồm các bộ ba có các đặc điểm:

Vùng mã hóa gồm các bộ ba có các đặc điểm:

A. Mang thông tin mã hóa axit amin

B. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã

C. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã

D. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã 

Lời giải

Vùng mã hóa là vùng gồm các bộ ba mang thông tin mã hóa cho axit amin

B sai, Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã là trên mARN

C sai, Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã là vùng khởi động

D sai, Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là trên mARN

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận