ID12-20: Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng

A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

B. mang thông tin mã hoá các axit amin.

C. mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

D. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Lời giải

Vùng kết thúc của gen cấu trúc mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

A, B sai, mang thông tin mã hóa các axit amin mà vùng mã hóa

D sai, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã là vùng điều hòa.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận