ID12-21. Vùng kết thúc của gen nằm ở

Vùng kết thúc của gen nằm ở

A. đầu 5’ mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.

B. đầu 3’ mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.

C. đầu 3’ mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

D. đầu 5’ mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã

Lời giải

Vùng kết thúc của gen nằm ở đầu 5’ mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận