ID12-22. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc:

A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hóa axit amin là các đoạn không mã hóa axit amin.

B. Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

C. Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hóa liên tục, không chứa các đoạn không mã hóa axit amin (intron).

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.  

Lời giải

D sai, vì vùng điều hoà của gen nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc, không phải nằm ở đầu 5’.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận