ID12-23. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc:

A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục.

B. Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

C. Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hóa không liên tục.

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Lời giải

C sai. Vì gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hóa liên tục.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận